PRAKTISKA HYLLOR ÄR EN DEL AV DEN MODERNA INREDNINGEN AV ETT FÖRETAG.

Tunga hyllor finns i olika utföranden i alla typer av lokaler, från privata hushåll och kontor till stora lagerlokaler. De ger extra förvaringsutrymme, skapar ordning och reda och hjälper till att sortera allt och ha det redo att användas. Små utgåvor finns till exempel i badrummet, i vardagsrummet finns en bokhylla och i företag finns långa arkivhyllor eller till och med enorma hyllor i lagerlokaler.

Medan hyllor i privata hushåll kan vara praktiska eller ha en dekorativ effekt, spelar de en viktig roll i företag och bidrar till effektivitet och ett smidigt flöde av många aktiviteter inom företaget.

Kraftiga hyllor i ett postorderföretags lagerhylla måste se till att beställningarna behandlas snabbt. Om hyllorna finns i en produktionsanläggning lagras enskilda delar där som snabbt måste hittas när de behövs. Tiden är alltid viktig, eftersom varje avbrott och varje resa som inte är nödvändig har en negativ inverkan på tiden och därmed på pengarna. Samtidigt får säkerheten inte försummas. Om varor förvaras felaktigt och skadar eller till och med skadar de anställdas hälsa får det långtgående konsekvenser.

Därför spelar planeringen av ett lager en viktig och avgörande roll för att säkerställa att lagret verkligen fungerar optimalt och uppfyller alla krav. Särskilt följande faktorer måste beaktas noggrant: Vilken yta finns tillgänglig för lagret och hur högt är lokalerna? Vilka varor ska lagras? Vilka är måtten på de varor som ska lagras där? I vilken form, dvs. löst eller i containrar, är varorna förpackade?

Det är också viktigt att tänka på hur mycket utrymme det måste finnas mellan de enskilda tunga hyllorna så att de lagrade varorna lätt kan hanteras. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt eventuellt farligt gods och naturligtvis generellt åt den vikt som de tunga hyllorna och de enskilda hyllorna ska lastas med. Det är också viktigt att klargöra hur hyllorna ska lastas och lossas. Ska allt göras för hand eller finns det maskiner, gaffeltruckar eller ett helautomatiskt system för lagring och hämtning? Detta är särskilt viktigt för att veta hur högt ställningen får vara. Om den används för hand och utan stege är den maximala höjden cirka 2,20 meter, om den fylls av en gaffeltruck kan höjden vara 4-6 meter och med en hämtningsmaskin är höjder på 40 meter och mer möjliga.

Hyllor för privat bruk finns i olika material, som ofta också måste uppfylla de visuella krav som man har när man möblerar sitt hem. Men om hyllor används inom industri, handel och industri används vanligtvis bara stål, eftersom detta material uppfyller de höga kraven på stabilitet.

Det är också praktiskt och förnuftigt om hyllsystemet är mycket flexibelt. Det bör vara möjligt att utöka det efter behov utan problem, eftersom produktions- eller varusortimentet trots allt kan ändras eller utvidgas. För att inte snabbt nå sina gränser bör det tunga hyllsystemet erbjuda denna flexibilitet. Ett system som består av flera moduler rekommenderas därför starkt, eftersom det kan utvidgas flexibelt i alla riktningar efter behov.

Beroende på användningsområde finns det också rätt typ av hyllor som är optimalt anpassade för det och som möjliggör effektiv och säker förvaring. De varianter som är särskilt utbredda presenteras närmare nedan.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert